“MISLUKT GALILEO ZONDER EXTRA GELD?”

“MISLUKT GALILEO ZONDER EXTRA GELD?”

DONDERDAG 10 MEI 2007

“Galileo mislukt zonder extra geld EU” was de kop boven een artikel in de NRC-Handelsblad van maandag 7 mei jl. Hierin wordt Galileo een potentiële schakel in Europese (lees EU) militaire ambities genoemd. Het is de correspondent uit Brussel die dit artikel schreef kennelijk ontgaan dat de oorspronkelijke militaire ambities die inherent waren aan Galileo en die de grote uitgave van 4 miljard EUR mede rechtvaardigden reeds onder VS druk zijn verlaten. Voor de keuze gesteld te investeren in een soevereine ontwikkeling van de EU defensie of zich neer te leggen bij de status van satelliet staten van de VS is na moeizaam onderhandelen akkoord gegaan met dat laatste.

Hoe zat dit. In zijn technisch ontwerp is Galileo een evenwaardige en zelfs verbeterde versie van het GPS systeem. Dat betekende dat de mogelijkheid die het GPS systeem heeft om Galileo plat te leggen wederkering was. De VS protesteerde tegen deze gelijkwaardigheid en wist te bereiken dat Galileo zo werd gecastreerd dat GPS wel Galileo kan uitschakelen maar Galileo niet GPS kan uitschakelen. De militaire consequenties zijn duidelijk. Om gevechtshandelingen te kunnen uitvoeren die de VS onwelgevallig zijn is Galileo als alternatief voor GPS waardeloos. Om dit weer op te vangen zou tegen extra kosten het modernste EU materieel uitgevoerd kunnen worden met zowel Galileo als GPS. GPS om te zorgen dat als de VS Galileo platlegt, de EU militairen nog kunnen werken met het GPS systeem. (als de VS dat ook platlegt dan zijn hun militairen evenzeer gehandicapt als de EU strijdkrachten) De vraag is of op die basis Galileo nog wel militair relevant is. Over de civiele schade in luchtvaart, scheepvaart en wegtransport in het geval Galileo wordt platgelegd voor diegenen die alleen Galileo aan boord hebben heb ik het dan nog niet eens. Landen die moeten vechten terwijl hun civiele transport in het honderd loopt zijn niet te benijden. In dit licht zou in het kader van een EU defensie beleid aan alle civiele spelers ontraden of zelfs verboden moeten worden om een uitsluitend op Galileo gebaseerd systeem aan te schaffen.

Voor de export van militaire goederen (maar ook civiele goederen op grond van bovenstaande argument) geld het argument van betere kwaliteit ten opzichte van VS producten veel minder als het systeem kan worden platgelegd. (bij de oorspronkelijke wederzijdse mogelijkheid tot platleggen was dat risico minder groot vanwege het gevaar van represaille) Het kunnen beschikken over communicatie die onafhankelijk is van de VS zal voor vele soevereine landen een positief aankoop argument kunnen zijn. Maar als dat systeem door de VS kan worden uitgeschakeld dan zal men behoefte hebben aan een dubbel systeem. Daardoor wordt de controle die de VS heeft over export door derden (bv de EU landen) van GPS systemen door Galileo in zijn huidige gecastreerde vorm niet ongedaan gemaakt en zijn de kwaliteitsverbetering en de onafhankelijkheid van de VS politiek als verkoop argumenten waardeloos geworden.

Dat landen die bereid zijn hun defensie al ondergeschikt te maken aan de VS, zoals Nederland met kruisraketten (tot de recente beleidswijziging van minister Middelkoop) die alleen met VS toestemming kunnen worden afgevuurd of het VK met een atoommacht waarvan het slechts één sleutel heeft en een VS officier de andere is een dergelijke serviele en niet-soevereine opstelling te verwachten. maar Frankrijk met een nucleaire strategie “naar alle richtingen” zal materieel met alleen Galileo-systemen militair niet kunnen gebruiken. En daarmee is Galileo dus geen schakel meer in “Europese militaire ambities”.

Overigens is de situatie wel bizar; de VS dreigt sinds enige jaren formeel Nederland aan te vallen, op grond van wat informeel heet de “ bestorming van Den Haag wet” waarmee het VS congres hun President machtigde om zonder verdere politieke toestemming Nederland aan te vallen zodra een Amerikaans burger wordt aangehouden op grond van vervolging door het Internationale strafhof. Volgens het Internationale Strafhof-verdrag zal de aangeklaagde namelijk in Nederland dienen te worden vastgezet en berecht.

En Nederland, dat zijn satellietstatus al bevestigde door de VS inval in Irak te steunen zonder te eisen dat deze ridicule en onwaardige oorlogsdreiging tussen Navo”partners” eerst van tafel zou zijn gehaald, wordt nu gevraagd akkoord te gaan met nog meer geld voor een systeem dat opzettelijk er niet aan bijdraagt om de EU landen tegenover een eventuele VS dreiging te verdedigen.

De VS dreiging is niet geheel zonder betekenis. Een Israëli met als tweede nationaliteit die van de VS zou door de internationale gemeenschap best eens kunnen worden aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden in bezet gebied. Dat is een beslissing waarin Nederland geen doorslaggevende stem heeft . Maar bij zijn/haar aankomst in Den Haag, conform het Internationale Strafhof-verdrag, zijn voor de VS de rapen gaar!